Taidepilotit

Taidepilotteja vanhusten palveluyksiköissä

Kaikissa kaupungeissa käynnistetään myös esittävän taiteen pilottiprojekteja, joiden toivotaan vakiinnuttavan ammattitaiteen asemaa paikallisessa vanhustyössä. Samalla kerätään tietoa siitä, miten vanhukset ja vanhustyön ammattilaiset suhtautuvat taide-esityksiin ja millaisia vaikutuksia taiteella on palveluyksikön arkeen.

 

tanssikummit2.jpeg
Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssikummit työssään (kuva: Kari Vainio).

 

Helsingissä kesällä 2012 järjestetyn kilpailutuksen voitti Teatteriosuuskunta Ilmi Ö. Joulunäytelmä Enää kilometri jouluun kiersi 11 helsinkiläistä vanhustyön yksikköä joulukuun 2012 aikana. Ilmi Ö:n teatterikiertue toi teatterielämyksen lavasteineen piristämään ikäihmisten arkea. Kiertueen kokemukset ja kohtaamiset taltioitiin valokuvakirjaksi, joka toimitettiin muistoksi jokaiseen esityspaikkaan.

Helsingissä kevään 2013 kilpailutuksen voitti esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi Todellisuuden tutkimuskeskus. Kevään ja kesän 2013 aikana Puistolan palvelutalossa järjestettiin utopiakonsultaatiota, joissa konsultit Talvikki Eerola ja Minja Mertanen tapasivat asukkaita sekä kahden kesken että ryhmissä. Tapaamisissa konsultit auttoivat asiakkaita havainnoimaan omaa arkea, elämää ja ympäristöä erilaisin kysymyksin ja harjottein. Menetelmät pohjautuivat esitystaiteeseen ja soveltavaan teatteriin.

Pilotissa hyödynnettiin TTK:n Utooppinen todellisuus -hankkeessa kehiteltyjä toimintatapoja.

Lue lisää utopiakonsultaatioista täällä.

Aiemmin Osaattorissa taidekuvatyöpajoja vanhustyön ammattilaisille vetänyt taidepedagogi Satu Itkonen toteuttaa syksyn 2013 aikana Roihuvuoren vanhustenkeskuksessa Taidekuvan äärellä -toimintaohjelman. Pilotin tarkoituksena on tuoda enemmän kuvataidetta hoivaympäristöön hyödyntämällä myös vanhustenkeskuksen omia kokoelmia.

Syksyn 2013 aikana Helsingissä tullaan kokeilemaan myös dokumenttielokuvan ja sarjakuvan mahdollisuuksia. Pilottien toteuttajiksi kesän 2013 kilpailutuksessa valittiin Elokuvatuotanto Kuvani Ky ja Suomen sarjakuvaseura ry.


Turussa vuonna 2012 toteutettiin kaksi taidepilottia Kurjenmäkikodissa ja Mäntyrinteen vanhainkodissa. Taidepilotin toteuttivat Turun sanataideyhdistys ja Läntisen tanssin aluekeskus.

Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssikummit viettivät aikaa Kurjenmäkikodissa ja Mäntyrinteen vanhainkodissa viikoittain touko-elokuussa 2012. Tanssikummitoiminnalla tarkoitetaan pitkäkestoista työskentelyä vanhustyön yksikössä. Kummeina toimivat ammattilaistanssijat ovat läsnä yksikön arjessa. He tuovat yhteisöön uuden näkökulman ja uusia työtapoja, jotka parhaimmillaan virkistävät myös työyhteisöjen rutiineja. Tanssihetkissä on huomattu, kuinka liikemuistot menneisyydestä ovat suoristaneet selän tai irrottaneet otteen tuesta. Liikkeen kautta muistisairauden kanssa elävä vanhus kykenee olemaan läsnä hetkessä ja liikkeessä yhdessä muiden kanssa

Korvaruno on Turun sanataideyhdistyksen luoma menetelmä. Korvaruno syntyy kun sanataiteilija rakentaa vanhuksen tai vanhusryhmän omista sanoista runomuotoisen tekstin. Korvarunoja voidaan tehdä myös sellaisten vanhusten kanssa, joille puheen tuottaminen on käynyt iän myötä hankalaksi. Runoja voidaan tuottaa myös lähimuistittomien ja afaattisten vanhusten kanssa. Runoja voidaan tehdä kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Aluksi valitaan aihe. Vanhukselle voidaan esittää kysymyksiä ja sanataiteilija voi myös ohjata tarinaa. Tarina kirjataan ylös sanasta sanaan. Tämän jälkeen tekstiä voidaan karsia ja muotoilla uudelleen, runomuotoon.

Syksyllä 2013 Turussa toteutettiin kolme taidepilottia.

Kuvataiteilija Suvi Aarnio maalasi Mäntyrinteen vanhainkodin käytävälle Maailmanpuu -nimisen teoksen, jonka suunnittelussa vanhainkodin henkilökunta oli tiiviisti mukana. Maalauksen teemana on vuodenaikojen vaihtelu. Teos virkistää vanhainkodin visuaalisen ilmeen lisäksi myös asukkaiden muistia, ja Maailmanpuun juurella on virinnyt monenlaisia keskusteluja.

Elo-lokakuun 2013 aikana Kurjenmäkikoti 2:ssa pilotoitiin muusikko, musiikkiterapeutti ja musiikkipedagogi Terhi Lehtovaaran kehittämän Laulutaulu-kortiston käyttöä. Laminoidun A4-kokoisen kortin toiselle puolelle on painettu laulun sanat ja toiselle puolelle graafikko Kristiina Elon laulun sanoihin liittyvä kuvitus. Pilotin aikana hoitohenkilökuntaa ja omaisia rohkaistiin laulamaan asukkaiden kanssa. Kortit jäivät yksikköön työkaluksi, jota voi jatkossakin hyödyntää yksikön arjessa ja omaisten vierailujen aikana.

Hoivamuusikko Pia-Maria Björkman vieraili syys-lokakuussa 2013 Mäntyrinteen vanhainkodin osastoilla yhtenä päivänä viikossa, 4 tuntia kerrallaan kahdeksan viikon ajan. Pilotin aikana keskityttiin erityisesti henkilökohtaisiin kohtaamisiin vuodepotilaiden kanssa. Lisäksi järjestettiin viikottaisia musiikkihetkiä, joihin osallistui useampi asukas.

 

Lahdessa Tapanilakodissa toteutettiin syksyllä 2013 erilaisia piirustustekniikoita soveltava pilotti nimeltä  Elämän viiva – muistin kuvat: Tarinoita Tapanilakodin asukkaiden elämän varrelta. Pilotin toteuttiavat kuvataiteilija,taidekasvattaja ja -pedagogi Jonna Piipponen-Karkulowski ja kuvittaja, graafikko ja kuvataideopettaja Radek Karkulowski.

Taiteilijat toimivat pilotissa vanhusten ”muistojen kuvittajina”, he antoivat vanhusten kertomuksille mahdollisuuden tulla näkyväksi ja jaetuksi uudella tavalla. Taiteilijat kävivät Tapanilakodissa säännöllisesti keskustelemassa ja viettämässä aikaa vanhusten kanssa. Tapaamisten myötä vanhusten elämäntarinoista ja kertomuksista syntyi taiteilijoiden käsissä kuvasarjoja, piirroksia ja sarjakuvia. Vanhukset saivat valmiit kuvat itselleen. Sitä ennen tuotoksista koottiin näyttely Tapanilakodin yhteisiin tiloihin.

Pilottti eteni kiireettömästi ja mukautui haastateltavien tarpeisiin. Kuvia työstettiin haastatteluiden lomassa, ja haastateltavat saivat tehdä tarkennuksia tarpeen mukaan. Katso video pilotista täällä.


 

pieni sydän1.jpeg
Tanssija Noora Nenosen ja musiikkipedagogi Antti Ikosen Pieni sydän -esitystä on kuvailtu "tanssivaksi rakkauskirjeeksi". (kuva: Henry Moilanen)
 

Jyväskylässä taidepilotti-projekti käynnistettiin Jyväskylän pitkäaikaishoidon osastoilla maaliskuussa 2013. Tanssija Noora Nenosen ja musiikkipedagogi Antti Ikosen duo Pieni sydän -esityskiertue vieraili yhteensä 11:lla osastolla. Pieni sydän -esityksessä rakkauden aiheuttamia tuntemuksia ihmetyksestä epätoivoon ilmaistiin sekä liikkeen, puheen että musiikin keinoin. Esityksen koreografia on saanut innoituksensa rakkauskirjeestä. Pilotin tunnelmaan pääsee tutustumaan seuraavalla videolla.

Keväällä 2013 taidepilottikilpailutuksen Jyväskylässä voittivat taiteilijaresidenssi Kokko 1721 yhdessä tanssiryhmä Myrskyryhmän kanssa.