Vanhustyön ammattilaiset

Vanhustyön ammattilaiset

”Tajusin kuinka helpolla hoitotyötä voi rikastuttaa.”

Ammattitaiteilijoiden lisäksi myös vanhustyössä toimiville asiantuntijoille on järjestetty omaa koulutusta. Tavoitteena on tarjota heille omakohtaisia kokemuksia taiteen moninaisista merkityksistä ja vaikutuksista. Koulutuksen toivotaan antavan henkilöstölle ideoita siitä, miten taidetta voi käyttää omassa työssä.

 

wäinö aaltosen museo1.jpeg
Satu Itkonen johdattaa taidekuvan äärelle Wäinö Aaltosen museossa. (kuva: Kari Vainio)

 

Helsingissä ensimmäiset koulutukset käynnistyivät helmikuussa 2012 Roihuvuoren vanhustenkeskuksessa. Henkilöstö pääsi tutustumaan musiikin ja taidekuvien käyttöön vanhustyön arjessa LauluAvaimen kouluttajien Ava Nummisen ja Tuula Tennin sekä taidepedagogi Satu Itkosen johdolla.

Kevään 2013 aikana vanhustyön ammattilaisille on järjestetty koulutusta Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa. Taidekuvan äärellä -koulutuksessa henkilökunnalle tarjottiin välineitä taidekuvan hyödyntämiseen vanhustyön arjessa. Kouluttajana toimi taidepedagogi Satu Itkonen. Koulutukseen osallistui yhteensä 13 työntekijää talon eri osastoilta. Mukana oli muun muassa lähihoitaja, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Lisätietoja ja kokemuksia Taidekuvan äärellä -työpajasta voi lukea täältä.

Näyttelijä-pedagogi Harriet Abrahamssonin draamatyöpajoissa hoitajat saivat mahdollisuuden pohtia arkeaan uudesta näkökulmasta draamatyöskentelelyn avulla. Abrahamssonin työpajat olivat kaksikielisiä (suomi ja ruotsi).

Syksyllä 2013 Helsingissä toteutettiin sarja omaishoitajille suunnattuja työpajoja. Ennen työpajoja esitettiin Sivuun Ensemblen draamallinen tanssiesitys Vain rakkaudesta 2. Ninni Perkon runollinen tanssiteos käsittelee kahden sisaren muistisairauden muuttamaa suhdetta.

 

Jyväskylässä ensimmäiset koulutukset pidettiin keväällä 2012. Koulutusta järjestettiin Korpilahden pitkäaikaishoidon osastolla, jossa kouluttajana toimi Tiina Mattila Musiikkituotanto Keystä. Luhtisen päiväkeskuksessa puolestaan henkilökunnan koulutuksen aiheena oli tanssin ja luovan liikkumisen soveltaminen. Kouluttajina toimivat tanssinopettaja, koreografi ja tanssija Teija Häyrynen sekä tanssitaiteilija Noora Nenonen.

Toiset hoivahenkilöstön taidekoulutukset aloitettiin marraskuussa 2012. Jyväskylän kaupungin päiväkeskusohjaajille ja Luhtisen palvelukeskuksen henkilökunnalle suunnattu koulutus oli osittain yhteinen taiteilijoiden koulutuksen kanssa. Kouluttajina toimivat tanssi- ja liiketerapeutit Auli Kurvinen sekä Katriina Hyvönen ja taidekasvattaja Raija Lundahl. Koulutukset päättyivät huhtikuussa 2013.


Turussa ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2012 Mäntyrinteen vanhainkodissa.  Kouluttajina toimivat elokuvan, kuvataiteen ja valokuvataiteen asiantuntijat Tarja Lapila, Teija Tikka ja Andrea Vannucci. Koulutukseen osallistui hoitajia sekä Mäntyrinteen vanhainkodista että Kurjenmäkikodista.

Syksyllä 2012 järjestettiin koulutus myös Mäntyrinteen vanhainkodissa, jossa Taidekuvan äärellä -työpajan kouluttajana toimi taidepedagogi Satu Itkonen. Koulutukseen osallistui henkilökuntaa Mäntyrinteen vanhainkodista, Kurjenmäkikodista, Kutomokodista sekä Mansikkapaikasta.

Keväällä 2013 järjestettiin kolme koulutusta. Draamapohjaisiin menetelmiin kaksikielisessä (ruotsi-suomi) koulutuksessa perehdytti Harriet Abrahamsson. Osaattorin ainoassa lähiesimiehille suunnatussa koulutuksessa Satu Itkonen puolestaan tutustutti taidekuvien käyttömahdollisuuksiin.

Musamutteri Oy:n Terhi Lehtovaaran koulutuksessa Mäntyrinteen vanhainkodin henkilökunnalle tarjottiin ideoita musiikin käyttöön osastoilla osana jokapäiväistä hoitotyöt ja viriketoimintaa.


Lahdessa syksyn 2012 aikana musiikin mahdollisuuksiin vanhustyössä tutustuttiin kahdella vanhustyön ammattilaisille suunnatulla kurssilla.  Tehostetun palveluasumisyksikkö Lepolakodin työntekijöitä hoivamusiikkiin tutustutti Tuula Tenni LauluAvaimesta. Jalkarannan palvelutalossa henkilökuntaa koulutti Mari Kätkä A Tempo Oy:sta.

Keväällä 2013 Lepolakodissa käynnistettiin videotyöpajat, joissa henkilökunta oppi videokuvausta ja editoinnin alkeita. Kevään ja kesän 2013 aikana Lepolakodissa on kuvattu dokumenttielokuvaa työnimellä Elämää Lepolakodissa. Henkilökunnan kouluttajina ja yhteistyökumppaneina videohankkeessa ovat toimineet Keijo Skippari, Aatos Suomilammi, Kari Vähävuori ja Janne Mustonen Lahden Videokuvaajat ry:stä.

Keväällä 2013 myös tehostetun palveluasumisyksikkö Jalkarannan palvelutalon henkilökunnalle järjestettiin viiden työpajan kokonaisuus, jossa tutustuttiin ikäsirkuksen eri muotoihin yhdessä asukkaiden kanssa. Työpajasarjan toteutuksesta vastasi Sirkus Magentan Ulla Elovaara yhdessä muiden sirkuskouluttajien kanssa.