Turku

Taiteilijana vanhustyössä? - Taiteilijahaku koulutukseen

Nykyään vain harvat taiteilijat pystyvät elättämään itsensä myymällä töitään ja taideapurahojen avulla. Yhä useampi etsii toimeentuloa taidekentän ulkopuolelta. Uudenlaisen työllistymisvaihtoehdon tarjoavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan organisaatiot.

Turussa syyskuussa 2012 alkavan Osaattori-hankkeen koulutuksessa taiteilijat ja luovan alan ammattilaiset saavat tietoa, miksi ja miten ikäihmisten hoivayksikköihin voi viedä taide- ja kulttuuritoimintaa. Koulutuksen avulla taiteilijat laajentavat osaamistaan vanhustyöhön soveltuvaksi toiminnaksi. Koulutus sisältää myös opintoja tuotteistamisesta ja luovan alan yrittäjyydestä.

Ensimmäinen koulutusjakso alkaa syyskuussa 2012 ja loppuu lokakuussa 2012. Ensimmäiseen taiteilijahakuun valitaan hakemusten (ansioluettelo ja motivaatiokirje) perusteella noin 15 eri alojen taiteilijaa.

Tavoitteena on, että koulutuksen päätyttyä taiteilijat voivat esittää/toteuttaa koulutuksen aikana kehittämänsä toimintamallin ikäihmisten hoivayksikössä.

Koulutus tarkastelee:

 • Mitä seikkoja on huomioitava, kun viedään taidetta ikäihmisten hoivayhteisöihin?
 • Mitä vaatimuksia vanhustyön hoivayhteisöt asettavat taidetoiminnalle?
 • Mitä on taiteilijuus, taiteilijan rooli ja taiteellisen työn edellytykset sosiaalisektorilla?
 • Mitä tarkoittaa luovan alan yrittäjyys taiteilijan kohdalla?
 • Minkälaisia eri toimintamuotoja ja -malleja se sisältää?
 • Mitkä ovat yrittäjämäisen toimintatavan mahdollisuudet ja vaatimukset taiteilijalle?

 

Opetusmenetelmät ovat valmentavia ja osallistavia. Lähiopetuksen lisäksi käytetään oppimistehtäviä ja opiskeluryhmän vertaistukea.

Koulutus on ilmainen.

Haku koulutukseen:
Koulutukseen valitaan noin 15 taiteilijaa/ luovan alan toimijaa, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vanhustyön puolelle tai ovat jo työskennelleet sosiaalisektorilla. Koulutukseen voi hakea kaikkien taidealojen edustajat.

Taiteilijat valitaan koulutukseen 1) ansioluettelon ja 2) motivaatiokirjeen kautta. Tarvittaessa hakijat myös haastatellaan. Motivaatiokirjeen tulee olla korkeintaan kaksi liuskaa (fontti 12). Jossa tulee seuraavat asiat esille:

 • aikaisempi koulutus- ja työhistoria
 • miksi haluaa osallistua koulutukseen
 • miksi haluaa työskennellä vanhustyössä
 • alustava idea vanhustyöhön soveltuvasta oman taidealan toimintamallista
 • haluaako jatkaa koulutusta Osaamispolussa (Osaamispolun esittely viimeisellä sivulla)

 

Ansioluettelo ja motivaatiokirje tulee lähettää viimeistään: 7.8.2012 klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen marika.leinonen@turkuamk.fi
Otsikoksi tulee laittaa: Hakemus taiteilijakoulutukseen
Valinnat koulutukseen tehdään viikolla 34. Valinnat tekee erityinen työryhmä, joka koostuu niin sosiaali- kuin taidealan ammattilaisista.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää tiivistä sitoutumista.

Koulutusaikataulu:
7.9. kello 10-14 / 14.9. kello 10-13 / 21.9. kello 10-16 / 27.9. kello 15-17 / 3.10. kello 10-14
12.10. kello 12-16 / viikko 42 itsenäistä työskentelyä / 26.10. kello 12-16 / 30.10. kello 10-14
Koulutuksen lopetus 31.10.2012 kello 14-16. Lisätietoja: www.osaattori.fi
Osaattorin koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus jatkaa ammattitaitonsa kehittämistä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan syksyllä 2012 käynnistyvässä Osaamispolussa. Ensimmäiseen taiteilijahakuun valitaan hakemusten perusteella 7-10 eri alojen taiteilijaa, joilla on kokemusta taiteen soveltamisesta sosiaalisektorilla.

Osaamispolku rakentuu henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ympärille. Osaamispolku käsittää sekä yksilöllisiä että yhteisiä koulutus- ja työskentelyjaksoja ja ohjaustapaamisia henkilökohtaisen mentorin kanssa. Työskentelyn tueksi on mahdollista saada tuotekehitysapuraha. Osaamispolun koulutus- ja työskentelyjaksot tapahtuvat Turussa tai Turun seudulla.
Lisätietoja Osaamispolusta: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/varsinais-suomi/uutinen/-/news/126074