Taiteilijana vanhustyössä

Taiteilijana vanhustyössä

Osaattorissa edistetään taiteilijoiden työllistymistä kulttuuriseen vanhustyöhön ja lisätään heidän valmiuksiaan yrittäjyyteen. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa on kehitelty Taiteilijana vanhustyössä -koulutuskonsepti.

Taiteilijana vanhustyössä -koulutus on suunnattu ammattitaiteilijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja työskennellä uudessa ympäristössä. Koulutuksen avulla pyritään parantamaan taiteilijoiden osaamista kulttuurisessa vanhustyössä. Taiteilijat saavat tietoa taiteen viemisestä yksiköihin, yleisökontaktista sekä tuotteistamisesta ja taiteellisen työn hinnoittelussa.

Koulutukseen valitaan 10–15 osallistujaa motivaatiokirjeiden perusteella. Tapaamiskertoja on yhteensä kymmenen, ja ne koostuvat luennoista, keskusteluista, sekä työskentelystä pienryhmissä. Osallistavat ja valmentavat opetusmenetelmät haastavat pohtimaan omaa taiteilijaidentiteettiä sekä ammentamaan näkökulmia kanssataiteilijoiden kokemuksista ja ideoista. Kouluttajina toimii yhteisölliseen taiteeseen ja taidelähtöisiin menetelmiin perehtyneitä taidealan ammattilaisia sekä yrityselämän erityisosaajia ja vanhustyön ammattilaisia. Koulutus huipentuu vanhustyön yksikköön vietävään taidetyöpajaan tai esitykseen, joka toteutetaan poikkitaiteellisissa pienryhmissä.

 

IMG_4209_600.jpg
Kuva: Johannes Romppanen

 

Koulutuksissa on tarkasteltu muun muassa seuraavia asioita:

  • Mitä seikkoja on huomioitava, kun viedään taidetta ikäihmisten hoivayhteisöihin?

  • Mitä vaatimuksia vanhustyön hoivayhteisöt asettavat taidetoiminnalle?

  • Mitä ovat taiteilijuus, taiteilijan rooli ja taiteellisen työn edellytykset sosiaalisektorilla?

  • Mitä luovan alan yrittäjyys tarkoittaa taiteilijan kohdalla?

  • Minkälaisia eri toimintamuotoja ja -malleja luovan alan yrittäjyys sisältää?

  • Mitkä ovat yrittäjämäisen toimintatavan mahdollisuudet ja vaatimukset taiteilijalle?

 

Taiteilijana vanhustyössä - koulutuksia järjestettiin hankkeen aikana kaikissa osatoteuttajakaupungeissa. Kaupunkien nimien takaa löytyy tarkempaa tietoa kurssien sisällöistä.