Ajankohtaista

Erilainen nykymuori – Kulttuurisen  vanhustyön tulevaisuus –seminaari 18.4.2013 Jyväskylässä

18.4.2013 Jyväskylässä kokoonnuttiin Osaattorin tulevaisuusfoorumin merkeissä. Erilainen nykymuori – Kulttuurisen vanhustyön tulevaisuus -seminaarissa pohdittiin, millaisia muutoksia vaaditaan kulttuurisen vanhustyön käytäntöjen vakiintumiseksi sekä kulttuuri- ja taidealan tekijöiden ja hoitoalan yhteistyömallien lujittamiseksi. Ennen seminaaria oli järjestetty ikäihmisille suunnattuja taidetyöpajoja, joihin oli kutsuttu jyväskyläläisiä päättäjiä ja vanhuspalveluiden esimiehiä.

Seminaarin keskeinen kysymys oli ”Rakenne- vai asennemuutos?”. Päivän puhujat ottivat kysymykseen kantaa oman ammattitaitonsa mukaan. Päivän ensimmäinen puhuja, Lasipalatsin Mediakeskuksen toimitusjohtaja Marianna Kajantie, loi katsauksen taiteen, yksilön ja yhteiskunnan suhteen historiaan puheenvuorossaan Taide kuuluu kaikille. Vaikka taiteen sosiaalinen merkitys on tiedostettu pitkään, on edelleen pohdittava, millaisin toimenpitein taide tavoittaisi kaikki.

Seuraavassa puheenvuorossa kulttuurisen vanhustyön mahdollisuuksia lähestyttiin koulutuksen näkökulmasta. Aalto yliopiston kehityspäällikkö Pekka Saarelan mukaan muutoksen tarvetta on sekä asenteissa että tekemisessä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten koulutus onnistuttaisiin järjestämään siten, että taiteilijoilla olisi valmius työskennellä vanhustyön yksiköissä.

Lehtori Pia Strandmanin mukaan taidepalvelujen vieminen hoitolaitoksiin edellyttää monialaista ja -ammatillista osaamista. Strandmanin helmikuussa 2013 julkaistun väitöskirjan teema on kulttuuri- ja taidealan sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välinen yhteistyö.

Käytännönläheisiä kulttuurisen vanhustyön kokemuksia Pirkanmaalta tilaisuudessa esittelivät Tampereen kaupunkia edustanut koordinaattori Elina Willberg ja tuottaja Veera Jukkara Lempäälän kulttuurikeskus Piipoosta. Puheenvuoron lopuksi esitettiin Lempäälän Ehtookodossa toteutetun ikäsirkus-työpajasarjan kokemuksia esittelevä video.

Viimeisen puheenvuoron käytti tutkija Arto Tiihonen, joka lähestyi kulttuurisen vanhustyön teemaa elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden näkökulmasta. Tiihosen mukaan kulttuuri ja taide voivat tarjota identiteettikokemuksia, jotka vaikuttavat positiivisesti ihmisen kokonaiskäsitykseen omasta itsestä.

Seminaari päätettiin paneelikeskusteluun, jonka puheenjohtajana toimi kulttuuripolitiikan professori Anita Kangas Jyväskylän yliopistosta.